MARKSISTO BIBLIOTEKA

skaitantis_jaunuolis

Nuo pat 1990 m. Lietuvoje bei kitose TSRS respublikose įvykusios kapitalizmo restauracijos prasidėjo ir iki šiol tęsiasi viską apimantis istorijos, faktų ir įvykių perrašinėjimas bei klastojimas. Komunizmo idealai tapo ciniškos juodos propagandos, šmeižimo ir dezinformacijos auka; o marksizmo mokslas – suklastotas ir nepelnytai išmestas už akademinio pasaulio ribų.

Pasaulis, kurį turime šiandien – blogas pasaulis. Bjaurus pasaulis. Neteisingas pasaulis. Paremtas žmonių pavergimu ir išnaudojimu, melu ir apgaule. Jame neišvengiamas skurdas, karai, fizinė ir moralinė žmonijos degradacija. Vienintelė neginčytina kapitalizmo vertybė, ant kurios aukuro gali būti aukojama viskas, įskaitant sąžinė ar net gyvybė – pinigas.

Savimi patenkintų miesčionių „išmintis“ teigia, esą tai – normalu; o jei ir ne, tai, esą, „nieko nepadarysi“. Tuo tarpu buržuazinio individualizmo, vartotojiškos kultūros, visuotinio susvetimėjimo ir nužmogėjimo liūne skęstantis jaunimas neretu atveju patiki šiuo melu, net nenumanydamas, kad įmanomas ir kitoks pasaulis.

Geresnis pasaulis. Gražesnis pasaulis. Teisingesnis pasaulis. Pasaulis be skurdo, be karų, be išnaudojimo. Paremtas ne pinigu, o nuo išnaudojimo išlaisvintu žmonių darbu, meile, draugyste ir solidarumu. Kuriame sukuriamos materialinės bei dvasinės sąlygos geriausiems žmogaus bruožams bręsti ir klestėti; kuriame nemirtingasis M. Gorkio šūkis, – „Taip, viskas Žmoguje ir viskas Žmogui!“, – iš svajonės ilgainiui virsta tikrove.

Dargi, kad šitoks pasaulis buvo kuriamas praktiškai, realiame gyvenime. Iš pradžių – Rusijoje ir TSRS. Paskui – ketvirtyje pasaulio. Ne be klaidų, bet, žinoma, ir ne be didžių, garbingų laimėjimų, kuriuos pažinti derėtų kiekvienam sveiko proto ir geros valios žmogui, kuriam rūpi jo paties šalies, tautos, vaikų, anūkų, o, pagaliau, ir visos žmonijos, ateitis.

Marksistinė literatūra, tame tarpe, ne tik politinė, filosofinė ar istorinė, o ir grožinė kūryba daugybės užsienio bei lietuvių rašytojų ir poetų, reiškusių pažangias, antikapitalistines, marksistines ir komunistines pažiūras, mūsų visuomenėje tapusi į užmarštį stumiama retenybe.

Būtent šiai užmarščiai išsklaidyti, tiesos žodžiui paskleisti ir kuriama „Marksisto biblioteka“ – nemokamas, laisvai prieinamas, marksistinės literatūros lietuvių kalba archyvas. Nuoširdžiai tikimės, kad atsiras ne tik skaitytojų, bet ir šviesių, vietoje nestovinčių protų, matančių ir suvokiančių tikrovę bei trokštančių ją pakeisti. Ypatingai – jaunimo.

Biblioteka yra ir pamažu toliau bus pildoma nauja medžiaga: marksizmo klasikų, Lietuvos ir užsienio revoliucionierių, istorijos bei filosofijos veikalais. Norintys prisidėti, ar tiesiog turintys klausimų, maloniai kviečiami tiesiogiai kreiptis el. pašto adresu spartakas2016@gmail.com

„Marksisto bibliotekos“ kolektyvas