EKONOMIKA

„Kapitalas“. 1 tomas. 1867 m. išėjusi žymiausio Markso veikalo, kuriam jisai skyrė didžiąją dalį savo sąmoningo gyvenimo, pirmoji dalis, skirta kapitalo gaminimo proceso temai. Pradėdamas nuo prekės, kaip pamatinės kapitalistinio ūkio ląstelės, Marksas parodo visą prekinės gamybos procesą, nuo vertes sukuriančio darbo, prekių mainų ir pinigų, iki kapitalo. Atskleidžiamas priešiškas darbo ir kapitalo santykis, kapitalistinės santvarkos parazitizmas, jos vidiniai dėsningumai, vedantys prie vis didesnės ir didesnės kapitalų koncentracijos nedidelės mažumos rankose. Privalu skaityti visiems, siekiantiems suvokti kapitalizmo, kaip visuomenės ekonominės formacijos, esmę. Atsisiųsti.

kautskis_markso_ekonominis_mokslas_virselisK. Kautskis. „Karlo Markso ekonominis mosklas“. Ši knyga – XX a. Austrijos marksisto (vėliau tapusio renegatu ir nusmukusio į oportunizmą ir reformizmą) Karlo Kautskio parašyta santrauka apie žymiojo marksizmo pradininko K. Markso politinės ekonomijos mokslą. Išaiškinamos pagrindinės ekonomikos sąvokos: kas yra prekė, kas yra vertė ir vartojamoji vertė, kas yra pridėtinė vertė, kapitalas ir t. t. Parodomi pagrindiniai kapitalistinės ekonominės formacijos vystymosi dėsningumai; kapitalistinio gamybos būdo aušra ir jo galo prielaidos. Iš esmės tai – trumpas ir aiškus, suprantamai parašytas K. Markso „Kapitalo“ 1-ojo tomo konspektas, iš kurio ekonominio mokslo pagrindų mokėsi netgi tokie revoliucionieriai kaip V. Kapsukas. Rekomenduojame visiems, norintiems susipažinti su politinės ekonomijos ir marksizmo mokslo pagrindais. Atsisiųsti.

Politinė ekonomija (1970 m.).politekonomija_1970  Vadovėlyje populiariu stiliumi išdėstomi marksistinio politekonomijos mokslo pagrindai.  Atskirai aptariama kapitalistinė ir tuomet pasauliniu mastu egzistavusi socialistinė ekonominės formacijos. Tuo pagrindu knyga ir padalyta į dvi dalis: „Kapitalistinis gamybos būdas“; „Socializmas ir komunizmas“. Nenuostabu, kad vadovėlyje, ypatingai antrojoje dalyje, atsispindi tuometinio tarybinio gyvenimo aktualijos. Vis dėlto dalis apie kapitalizmą aktuali ir dabar; aktuali ir pažintis su bendrais socializmo bruožais. Tačiau, nepaisant senumo, ši knyga vis dėlto ir šiandien gali pasitarnauti kaip neblogas įvadas į politekonomiją tiems, kurie domisi ne tik ir nebūtinai marksizmu, o ir ekonomika apskritai. Atsiųsti.