Frydrichas Engelsas

s604x0_friedrich_engels

Archyvas

Kalbos
Knygos
Straipsniai

Knygos (fotografuotos kopijos)

engels-anti-duhringF. Engelsas. „Anti-Diuringas“. 1877-1878 m. tuometinėje vokiečių marksistinėje periodikoje dalimis pasirodęs, o 1878 m. knygos pavidalu išėjęs F. Engelso veikalas „Anti-Diuringas“ – nemirtinga marksizmo mokslo – filosofijos ir politekonomijos – klasika. Knygoje F. Engelsas polemizuodamas su neva marksizmui „alternatyvią“ socializmo teoriją pateikusiu profesoriumi E. Diuringu, atskleisdamas gilų pastarojo teorinių pažiūrų klaidingumą, tuo pačiu pateikia ir aiškų marksistinės pasaulėžiūros išdėstymą. Veikalą skaitė bei teigiamai įvertino ir K. Marksas. 1880 m. sutrumpinta forma parengtas „Anti-Diuringas“ pasirodė ir iki šiol yra žinomas kaip „Socializmo išsivystymas iš utopijos į mokslą“; patį „Anti-Diuringą“ rekomenduojame skaityti labiau besigilinantiems į marksizmo mokslo, filosofijos ir politekonomijos pagrindus. Atsisiųsti.

engelsas_seimos_privatines_nuosavybes_valstybes_kilme_virselisF. Engelsas. „Šeimos, privatinės nuosavybės ir valstybės kilmė“. Veikalą „Šeimos, privatinės nuosavybės ir valstybės kilmė“ F. Engelsas paskelbė 1884 m. Pasiremdamas amerikiečių etnografo L. Morgano atradimais, kurių išvados visiškai atitiko paties F. Engelso ir K. Markso materialistinį istorijos supratimą, F. Engelsas moksliškai išaiškina šeimos, kaip ekonominio instituto, privatinės nuosavybės ir valstybės prigimtį, ištakas bei ateities perspektyvas. Ar privatinė nuosavybė ir išnaudojimas – amžina, ar sukurta žmogaus? Kaip ją pašalinti? Kokia valstybės esmė? Štai į šiuos ir daugelį kitų klausimų knygoje atsako F. Engelsas. Tai – vienas pagrindinių mokslinio socializmo veikalų, tapęs visuotine marksizmo klasika, Markso-Engelso mokymo teisingumu įtikinęs ne vieną kovotoją, jų tarpe ir Z. Aleksą-Angarietį. Atsisiųsti.

valstieciu_karas_vokietijoje_virselis„Valstiečių karas Vokietijoje“ (1850).  Šis 1850 m., po 1848-1849 m. revoliucijos pralaimėjimo F. Engelso parašytas veikalas apie 1525 m. pralaimėjusį Vokietijos valstiečių sukilimą, buvo skirtas „parodyti revoliucines vokiečių liaudies išsivadavimo tradicijas ir atgaivinti jas liaudies atmintyje, kai Vokietijoje buvo įsigalėjusios nusivylimo nuotaikos ir jaučiamas nuovargis“ (Pratarmė, šios knygos p. 4). Tai – vienas anksčiausiųjų istorinio materializmo metodo pritaikymo istorijos mokslui pavyzdžių. Knygos gale kaip priedai pateikiami „Valstiečių karo Vokietijoje“ tematiką papildantys F. Engelso laiškai bei rašiniai. Atsisiųsti.