Karlas Marksas

karl-marxArchyvas

Kalbos
Knygos
Straipsniai

Knygos (fotografuotos kopijos)

ankstyvieji_filosofijos_rastai_virselis„Ankstyvieji filosofijos raštai“. Šiame 1986 m. išėjusiame rinkinyje pateikiami keturi K. Markso jaunystės veikalai, kuriuose jau matyti pagrindinių marksistinės pasaulėžiūros bruožų – dialektinio ir istorinio materializmo, politekonomijos ir mokslinio komunizmo – užuomazgos. K. Markso filosofijos daktaro disertacija – „Demokrito natūrfilosofijos ir Epikūro natūrfilosofijos skirtumas“; neužbaigtas veikalas „Dėl Hėgelio teisės filosofijos kritikos“, kuriame iškeliama tezė apie politekonomiją, kaip civilinės visuomenės anatomiją; straipsnis „Žydų klausimu“. Galiausiai – žymieji „Ekonominiai ir filosofiniai 1844 metų rankraščiai“, kuriuose embrioninėje stadijoje ryškėja pagrindinės marksizmo idėjos. Tekstai itin naudingi studijuojantiems marksistinę filosofiją, norintiems giliau susipažinti su marksizmo mokslo susiformavimu. Atsisiųsti.

„Kapitalas“. 1 tomas. 1867 m. išėjusi žymiausio Markso veikalo, kuriam jisai skyrė didžiąją dalį savo sąmoningo gyvenimo, pirmoji dalis, skirta kapitalo gaminimo proceso temai. Pradėdamas nuo prekės, kaip pamatinės kapitalistinio ūkio ląstelės, Marksas parodo visą prekinės gamybos procesą, nuo vertes sukuriančio darbo, prekių mainų ir pinigų, iki kapitalo. Atskleidžiamas priešiškas darbo ir kapitalo santykis, kapitalistinės santvarkos parazitizmas, jos vidiniai dėsningumai, vedantys prie vis didesnės ir didesnės kapitalų koncentracijos nedidelės mažumos rankose. Privalu skaityti visiems, siekiantiems suvokti kapitalizmo, kaip visuomenės ekonominės formacijos, esmę. Atsisiųsti.