V. Leninas

Archyvas

Kalbos
Knygos
Straipsniai

Knygos (suskaitmenintos)

k_marksas_virselisV. Leninas. „Karlas Marksas“. 1914 m. parašytoje ir 1918 m. galutine redakcija išėjusioje brošiūroje „Karlas Marksas“ legendinis revoliucionierius V. Leninas pateikia trumpą K. Markso biografijos veiklos ir kūrybos apybraižą; bendrais bruožais išdėsto marksizmo teorijos pagrindus: dialektinį ir istorinį materializmą (filosofiją), pridedamosios vertės teoriją (politekonomiją), mokymą apie socializmą, kaip proletariato diktatūrą (mokslinį komunizmą).
Tai – puikus marksizmo pradžiamokslis, kuris ir dabar, praėjus visam šimtmečiui, leidžia skaitytojui susipažinti su K. Markso ir F. Engelso visuomenės ir pasaulio pažinimo bei pažangaus jo pertvarkymo mokslo – marksizmo mokslo – pagrindais. Ypatingai rekomenduojame pradedantiems studijuoti marksistinę teoriją. Atsisiųsti.

Knygos (fotografuotos kopijos)

V. Leninas. „Ką daryti? Opieji mūsų judėjimo klausimai“.   1902 m. išėjusioje knygelėje „Ką daryti?“ V. Leninas toliau išvysto 1901 m. pavasarį paskelbto straipsnio „Nuo ko pradėti?“ idėjas dėl RSDDP krypties. Tai – klasikinis veikalas, kuriame pateikiamas lenininis mokymas apie naujo tipo partiją, kaip veiklų, sąmoningą ir drausmingą darbininkų klasės priešakinį būrį, revoliucinę teoriją jungiantį su praktiniu judėjimu ir įnešantį į gaivališką ekonominę darbo žmonių kovą sąmoningumą socialistinės ideologijos pavidalu. Privalu skaityti norintiems pažinti teorinius marksistinės-lenininės partijos statybos pagrindus. Atsisiųsti.