LIETUVOS REVOLIUCIONIERIAI

Biografijos, atsiminimai
Raštai

Literatūra

lietuvos_revoliucionieriai_virselisR. Šarmaitis. „Lietuvos revoliucionieriai“ (1980).  Knyga „Lietuvos revoliucionieriai“ – tarybinio lietuvių istoriko, ilgamečio partinio veikėjo ir idėjinio komunisto, LKP „metraštininku“ praminto Romo Šarmaičio biografinių straipsnių apie skirtingus Lietuvos komunistinio judėjimo veikėjus – rinkinys. Vincas Mickevičius-Kapsukas, Zigmas Aleksa-Angarietis, Karolis Požėla, Antanas Sniečkus – dėmesys skiriamas šių bei daugybės kitų veikėjų biografijoms. Knyga – lyg nedidelė enciklopedija apie žymiausiųjų Lietuvos revoliucionierių komunistų gyvenimus. Šiuo požiūriu ji turėtų būti itin įdomi norintiems susipažinti su LKP ir jos lyderių istorija, jų kova už Lietuvos liaudies socialinį ir nacionalinį išsivadavimą. Atsisiųsti.

virselisVincas Kapsukas. „Caro kalėjimuos“ – pirmą kartą 1929 m. Brukline (JAV) išėjęs „Lietuvos Leninu“ tituoluojamo revoliucionieriaus Vinco Mickevičiaus-Kapsuko atsiminimų rinkinys – gyvas pasakojimas apie paties autoriaus gyvenimą bei Lietuvos revoliucinio judėjimo veiklą nuo 1905 m. revoliucijos iki 1913 m. Tai – ne tik nuostabiai įdomus, bet ir literatūriniu požiūriu vykęs autobiografinis veikalas, suteikiantis gilesnį žvilgsnį tiek į to meto revoliucinę kovą ir politkalinių gyvenimą, bet ir į paties autoriaus vidinį pasaulį. „Niūri ir slegianti politinio kalinio buitis, nuolatiniai administracijos pasityčiojimai, baudimai karceriu ir kiti kankinimai palaipsniui tirpdo fizines jėgas. Tačiau kovotojo valia nepalaužiama. Jis lieka ištikimas kilnioms idėjoms“ (šios knygos 9 p.) Atsisiųsti.