V. Mickevičius-Kapsukas

Archyvas

vincas_kapsukas_1933Kalbos
Knygos
Straipsniai

Knygos

virselis„Caro kalėjimuos“ – pirmą kartą 1929 m. Brukline (JAV) išėjęs „Lietuvos Leninu“ tituoluojamo revoliucionieriaus Vinco Mickevičiaus-Kapsuko atsiminimų rinkinys – gyvas pasakojimas apie paties autoriaus gyvenimą bei Lietuvos revoliucinio judėjimo veiklą nuo 1905 m. revoliucijos iki 1913 m. Tai – ne tik nuostabiai įdomus, bet ir literatūriniu požiūriu vykęs autobiografinis veikalas, suteikiantis gilesnį žvilgsnį tiek į to meto revoliucinę kovą ir politkalinių gyvenimą, bet ir į paties autoriaus vidinį pasaulį. „Niūri ir slegianti politinio kalinio buitis, nuolatiniai administracijos pasityčiojimai, baudimai karceriu ir kiti kankinimai palaipsniui tirpdo fizines jėgas. Tačiau kovotojo valia nepalaužiama. Jis lieka ištikimas kilnioms idėjoms“ (šios knygos 9 p.) Atsisiųsti.

burzuazine_lietuva_virselisBuržuazinė Lietuva“ – vienas paskutiniųjų V. Kapsuko veikalų, parašytas 1933-1934 m., sudaro bendrą socialinių-ekonominių bei politinių vasario 16-osios Lietuvos respublikos realijų apžvalgą ir marksistinę jų analizę. Autorius ryškiai ir įtikinamai parodo pirmųjų 13-os tarpukario buržuazinės Lietuvos gyvenimo vaizdą, gausia faktine medžiaga atskleidžia žiaurų darbo žmonių išnaudojimą, jų skurdą ir vargą, aštrėjusius socialinius prieštaravimus ir klasinę kovą; paneigia skambų „nepriklausomybės“ mitą. Dabartinį knygos aktualumą galime suvokti dvejopai: pirma – lietuviškoji buržuazinė ideologija remiasi naivia pasaka apie tariamą „nepriklausomosios“ tarpukario Lietuvos klestėjimą, kuri čia faktais paneigiama; antra – ir dabar, kaip tada, gyvename kapitalizme, tad daug kur galima įžvelgti paralelių su šiandiena. Verta skaityti visiems, besidomintiems istoriją, norintiems teisingai suvokti pirmosios Lietuvos buržuazinės respublikos ir apskritai XX a. Lietuvos istoriją. Atsisiųsti.