GROŽINĖ LITERATŪRA

Archyvas

Lietuvių literatūra
Užsienio literatūra

Knygos (literatūros istorija ir teorija)

proletarine_lietuviu_literatura_virselisBronius Pranskus-Žalionis. „Proletarinė lietuvių literatūra“ (1964). Šioje knygoje iškilus lietuvių rašytojas ir tarybinės literatūros veikėjas, prof. B. Žalionis išsamiai nagrinėja revoliucinės, socializmo-komunizmo ideologija besiremiančios lietuvių literatūros istoriją – nuo jos užuomazgų demokratinių rašytojų ir poetų, kaip J. Mačio-Kėkšto ir J. Biliūno darbuose ir pirmųjų nuoseklių proletarinės ideologijos reiškėjų – J. Janonio ir A. Regračio – iki A. Gudaičio-Guzevičiaus bei kitų tarybinių lietuvių rašytojų; dėmesys skiriamas ir lietuvių išeivijoje gyvavusiai proletarinei literatūrai. Knyga – puikus įvadas į ne tik įdomią, bet dargi vertingą ir istoriškai bei idėjiškai aktualią, nepelnytai užtušuotą lietuvių literatūros istoriją, kurios mums neparodo šiuolaikiniai buržuaziniai mokykliniai ar universitetiniai vadovėliai. Atsisiųsti.

didzioji_spalio_socialistine_revoliucija_ir_lietuviu_literatura_virselis„Didžioji Spalio socialistinė revoliucija ir lietuvių literatūra“ (1967). Tarybinių literatūros kritikų bei istorikų autorių kolektyvo (V. Kubiliaus, V. Galinio ir kitų) sudarytoje knygoje nagrinėjamas santykis tarp lietuvių literatūros ir Spalio revoliucijos. Keliami klausimai dėl lietuvių proletarinės literatūros išaugimo; pažangios marksistinės estetinės minties raidos buržuazinėje tarpukario Lietuvos respublikoje; santykio tarp revoliucinių idėjų ir nacionalinių tradicijų bei daugybė kitų temų. Pažintis su iš tiesų gilia Didžiojo Spalio idealų įtaka lietuvių literatūros istorijai – būtina sąlyga, siekiant revoliucinės minties atgimimo ateityje. Atsisiųsti.