RELIGIJA IR ATEIZMAS

ateizmo„Mokslinio ateizmo pagrindai“ (1986). Tarybinis ateizmo vadovėlis; tinkamas norintiems suprasti tikrąsias religijos socialines priežastis ir ištakas, tai, kam tarnauja religinė ir idealistinė ideologija; susipažinti su pagrindiniais mokslinio, marksistinio ateizmo teiginiais. „Vadovėlyje nušviečiamos svarbiausios mokslinio ateizmo problemos, pateikiama informacija apie šiuolaikinių įvairių religinių organizacijų padėtį, kritikuojamos religinės koncepcijos, aptariamos svarbiausios religijos kryptys, akcentuojamas ir grindžiamas dialektinis materialistinis požiūris į žmogų, visuomenės raidą, pasaulį.“ (iš knygos). Atsisiųsti.